ขับเคลื่อนโดย Blogger.
RSS

>>>>> Fryderyk Chopin Chopin- Complete Piano Music- by Idil Biret (15 CD Box Set)


Fryderyk Chopin Wiki

If you need to listen in youtube please type>>
'' Chopin Complete Piano Music by Idil Biret  15 CD Box Set  1-15 ''
visit me : http://www.youtube.com/results?search_query=SpaVevo&oq=SpaVevo&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=youtube-psuggest.3...579.579.0.1068.1.1.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0.

Chopin- Complete Piano Music- by Idil Biret (15 CD Box Set)

Disc 01
  01 - Ballade No.1 - Op.23 - in Gm.mp3
  02 - Ballade No.2 - Op.22 - in F.mp3
  03 - Ballade No.3 - Op.47 - in Ab.mp3
  04 - Ballade No.4 - Op.52 - in Fm.mp3
  05 - Berceuse - Op.57 - in Db.mp3
  06 - Trois Nouvelles ษtudes No.1 - Op.S2 No.3a - in Fm.mp3
  07 - Trois Nouvelles ษtudes No.2 - Op.S2 No.3b - in Ab.mp3
  08 - Trois Nouvelles ษtudes No.3 - Op.S2 No.3c - in Db.mp3
  09 - Fantaisie - Op.49 - in Fm.mp3
  10 - Galop Marquis - Op.P2 No.13 - in Ab.mp3
  11 - Largo (Klavierstck) - Op.P2 No.5 - in Eb (BI 109).mp3
  12 - Marche fun่bre - Op.posth.72 No.2 - in Cm.mp3
  13 - Cantabile - Op.P2 No.6 - in Bb (BI 84).mp3

Disc 02
  01 - ษtude No.1 - Op.10 No.1 - in C.mp3
  02 - ษtude No.2 - Op.10 No.2 - in Am.mp3
  03 - ษtude No.3 - Op.10 No.3 - in E (Tristesse, Sadness).mp3
  04 - ษtude No.4 - Op.10 No.4 - in C#m.mp3
  05 - ษtude No.5 - Op.10 No.5 - in Gb (Black Keys).mp3
  06 - ษtude No.6 - Op.10 No.6 - in Ebm.mp3
  07 - ษtude No.7 - Op.10 No.7 - in C.mp3
  08 - ษtude No.8 - Op.10 No.8 - in F.mp3
  09 - ษtude No.9 - Op.10 No.9 - in Fm.mp3
  10 - ษtude No.10 - Op.10 No.10 - in Ab.mp3
  11 - ษtude No.11 - Op.10 No.11 - in Eb.mp3
  12 - ษtude No.12 - Op.10 No.12 - in Cm (Revolutionary).mp3
  13 - ษtude No.13 - Op.25 No.1 - in Ab (Aeolian Harp).mp3
  14 - ษtude No.14 - Op.25 No.2 - in Fm.mp3
  15 - ษtude No.15 - Op.25 No.3 - in F.mp3
  16 - ษtude No.16 - Op.25 No.4 - in Am.mp3
  17 - ษtude No.17 - Op.25 No.5 - in Em.mp3
  18 - ษtude No.18 - Op.25 No.6 - in G#m.mp3
  19 - ษtude No.19 - Op.25 No.7 - in C#m.mp3
  20 - ษtude No.20 - Op.25 No.8 - in Db.mp3
  21 - ษtude No.21 - Op.25 No.9 - in Gb (Butterfly).mp3
  22 - ษtude No.22 - Op.25 No.10 - in Bm.mp3
  23 - ษtude No.23 - Op.25 No.11 - in Am (Winter Wind).mp3
  24 - ษtude No.24 - Op.25 No.12 - in Cm.mp3

Disc 03
  01 - Mazurka No.1 - Op.6 No.1 - in F#m.mp3
  02 - Mazurka No.2 - Op.6 No.2 - in C#m.mp3
  03 - Mazurka No.3 - Op.6 No.3 - in E.mp3
  04 - Mazurka No.4 - Op.6 No.4 - in Ebm.mp3
  05 - Mazurka No.5 - Op.7 No.1 - in Bb.mp3
  06 - Mazurka No.6 - Op.7 No.2 - in Am.mp3
  07 - Mazurka No.7 - Op.7 No.3 - in Fm.mp3
  08 - Mazurka No.8 - Op.7 No.4 - in Ab.mp3
  09 - Mazurka No.9 - Op.7 No.5 - in C.mp3
  10 - Mazurka No.10 - Op.17 No.1 - in Bb.mp3
  11 - Mazurka No.11 - Op.17 No.2 - in Em.mp3
  12 - Mazurka No.12 - Op.17 No.3 - in Ab.mp3
  13 - Mazurka No.13 - Op.17 No.4 - in Am.mp3
  14 - Mazurka No.14 - Op.24 No.1 - in Gm.mp3
  15 - Mazurka No.15 - Op.24 No.2 - in C.mp3
  16 - Mazurka No.16 - Op.24 No.3 - in Ab.mp3
  17 - Mazurka No.17 - Op.24 No.4 - in Bbm.mp3
  18 - Mazurka No.18 - Op.30 No.1 - in Cm.mp3
  19 - Mazurka No.19 - Op.30 No.2 - in Bm.mp3
  20 - Mazurka No.20 - Op.30 No.3 - in Db.mp3
  21 - Mazurka No.21 - Op.30 No.4 - in C#m.mp3
  22 - Mazurka No.22 - Op.33 No.1 - in G#m.mp3
  23 - Mazurka No.23 - Op.33 No.2 - in D.mp3
  24 - Mazurka No.24 - Op.33 No.3 - in C.mp3
  25 - Mazurka No.25 - Op.33 No.4 - in Bm.mp3
  26 - Mazurka No.26 - Op.41 No.1 - in C#m.mp3

Disc 04
  01 - Mazurka No.27 - Op.41 No.2 - in Em.mp3
  02 - Mazurka No.28 - Op.41 No.3 - in B.mp3
  03 - Mazurka No.29 - Op.41 No.4 - in Ab.mp3
  04 - Mazurka No.30 - Op.50 No.1 - in G.mp3
  05 - Mazurka No.31 - Op.50 No.2 - in Ab.mp3
  06 - Mazurka No.32 - Op.50 No.3 - in C#m.mp3
  07 - Mazurka No.33 - Op.56 No.1 - in B.mp3
  08 - Mazurka No.34 - Op.56 No.2 - in C.mp3
  09 - Mazurka No.35 - Op.56 No.3 - in Cm.mp3
  10 - Mazurka No.36 - Op.59 No.1 - in Am.mp3
  11 - Mazurka No.37 - Op.59 No.2 - in Ab.mp3
  12 - Mazurka No.38 - Op.59 No.3 - in F#m.mp3
  13 - Mazurka No.39 - Op.63 No.1 - in B.mp3
  14 - Mazurka No.40 - Op.63 No.2 - in Fm.mp3
  15 - Mazurka No.41 - Op.63 No.3 - in C#m.mp3
  16 - Mazurka No.42 - Op.posth.67 No.1 - in G.mp3
  17 - Mazurka No.43 - Op.posth.67 No.2 - in Gm.mp3
  18 - Mazurka No.44 - Op.posth.67 No.3 - in C.mp3
  19 - Mazurka No.45 - Op.posth.67 No.4 - in Am.mp3
  20 - Mazurka No.46 - Op.posth.68 No.1 - in C.mp3
  21 - Mazurka No.47 - Op.posth.68 No.2 - in Am.mp3
  22 - Mazurka No.48 - Op.posth.68 No.3 - in F.mp3
  23 - Mazurka No.49 - Op.posth.68 No.4 - in Fm.mp3
  24 - Mazurka No.50 - Op.S2 No.4 - in Am (Notre Temps) (BI 134).mp3
  25 - Mazurka No.51 - Op.S2 No.5 - in Am (ษmile Gaillard) (BI 140).mp3

Disc 05
  01 - Nocturne No.1 - Op.9 No.1 - in Bbm.mp3
  02 - Nocturne No.2 - Op.9 No.2 - in Eb.mp3
  03 - Nocturne No.3 - Op.9 No.3 - in B.mp3
  04 - Nocturne No.4 - Op.15 No.1 - in F.mp3
  05 - Nocturne No.5 - Op.15 No.2 - in F#.mp3
  06 - Nocturne No.6 - Op.15 No.3 - in Gm.mp3
  07 - Nocturne No.7 - Op.27 No.1 - in C#m.mp3
  08 - Nocturne No.8 - Op.27 No.2 - in Db.mp3
  09 - Nocturne No.9 - Op.32 No.1 - in B.mp3
  10 - Nocturne No.10 - Op.32 No.2 - in Ab.mp3
  11 - Nocturne No.21 - Op.P2 No.8 - in Cm (BI 108).mp3
  12 - Nocturne No.20 - Op.P1 No.16 - in C#m (BI 49).mp3

Disc 06
  01 - Nocturne No.11 - Op.37 No.1 - in Gm.mp3
  02 - Nocturne No.12 - Op.37 No.2 - in G.mp3
  03 - Nocturne No.13 - Op.48 No.1 - in Cm.mp3
  04 - Nocturne No.14 - Op.48 No.2 - in F#m.mp3
  05 - Nocturne No.15 - Op.55 No.1 - in Fm.mp3
  06 - Nocturne No.16 - Op.55 No.2 - in Eb.mp3
  07 - Nocturne No.17 - Op.62 No.1 - in B.mp3
  08 - Nocturne No.18 - Op.62 No.2 - in E.mp3
  09 - Nocturne No.19 - Op.posth.72 No.1 - in Em.mp3

Disc 07
  01 - Piano Sonata No.1 - Op.4 - in Cm - Allegro.mp3
  02 - Piano Sonata No.1 - Op.4 - in Cm - Menuetto.mp3
  03 - Piano Sonata No.1 - Op.4 - in Cm - Larghetto.mp3
  04 - Piano Sonata No.1 - Op.4 - in Cm - Finale- Presto.mp3
  05 - Piano Sonata No.2 - Op.35 - in Bbm - Grave- Doppio movimento.mp3
  06 - Piano Sonata No.2 - Op.35 - in Bbm - Scherzo.mp3
  07 - Piano Sonata No.2 - Op.35 - in Bbm - Marche fun่bre- Lento (Funeral March).mp3
  08 - Piano Sonata No.2 - Op.35 - in Bbm - Finale- Presto.mp3
  09 - Piano Sonata No.3 - Op.58 - in Bm - Allegro maestoso.mp3
  10 - Piano Sonata No.3 - Op.58 - in Bm - Scherzo- Molto vivace.mp3
  11 - Piano Sonata No.3 - Op.58 - in Bm - Largo.mp3
  12 - Piano Sonata No.3 - Op.58 - in Bm - Finale- Presto non tanto- Agitato.mp3

Disc 08
  01 - Polonaise - Op.26 No.1 - in C#m.mp3
  02 - Polonaise - Op.26 No.2 - in Ebm.mp3
  03 - Polonaise - Op.40 No.1 - in A (Military).mp3
  04 - Polonaise - Op.40 No.2 - in Cm.mp3
  05 - Polonaise - Op.44 - in F#m.mp3
  06 - Polonaise - Op.53 - in Ab (Heroic).mp3
  07 - Polonaise-Fantaisie - Op.61 - in Ab.mp3

Disc 09
  01 - Polonaise - Op.posth.71 No.1 - in Dm.mp3
  02 - Polonaise - Op.posth.71 No.2 - in Bb.mp3
  03 - Polonaise - Op.posth.71 No.3 - in Fm.mp3
  04 - Polonaise - Op.S1 No.1 - in Gm (BI 1).mp3
  05 - Polonaise - Op.P1 No.1 - in Bb (BI 3).mp3
  06 - Polonaise - Op.P1 No.2 - in Ab (BI 5).mp3
  07 - Polonaise - Op.P1 No.3 - in G#m (BI 6).mp3
  08 - Polonaise - Op.P1 No.5 - in Bbm (BI 13).mp3
  09 - Polonaise - Op.P1 No.8 - in Gb (BI 36).mp3
  10 - Andante spianato et Grande Polonaise brillante - Op. 22 - Andante spianato.mp3
  11 - Andante spianato et Grande Polonaise brillante - Op. 22 - Grande Polonaise brillante.mp3

Disc 10
  01 - Pr้lude No.1 - Op.28 No.1 - in C.mp3
  02 - Pr้lude No.2 - Op.28 No.2 - in Am.mp3
  03 - Pr้lude No.3 - Op.28 No.3 - in G.mp3
  04 - Pr้lude No.4 - Op.28 No.4 - in Em.mp3
  05 - Pr้lude No.5 - Op.28 No.5 - in D.mp3
  06 - Pr้lude No.6 - Op.28 No.6 - in Bm.mp3
  07 - Pr้lude No.7 - Op.28 No.7 - in A.mp3
  08 - Pr้lude No.8 - Op.28 No.8 - in F#m.mp3
  09 - Pr้lude No.9 - Op.28 No.9 - in E.mp3
  10 - Pr้lude No.10 - Op.28 No.10 - in C#m.mp3
  11 - Pr้lude No.11 - Op.28 No.11 - in B.mp3
  12 - Pr้lude No.12 - Op.28 No.12 - in G#m.mp3
  13 - Pr้lude No.13 - Op.28 No.13 - in F#.mp3
  14 - Pr้lude No.14 - Op.28 No.14 - in Ebm.mp3
  15 - Pr้lude No.15 - Op.28 No.15 - in Db (Raindrop).mp3
  16 - Pr้lude No.16 - Op.28 No.16 - in Bbm.mp3
  17 - Pr้lude No.17 - Op.28 No.17 - in Ab.mp3
  18 - Pr้lude No.18 - Op.28 No.18 - in Fm.mp3
  19 - Pr้lude No.19 - Op.28 No.19 - in Eb.mp3
  20 - Pr้lude No.20 - Op.28 No.20 - in Cm.mp3
  21 - Pr้lude No.21 - Op.28 No.21 - in Bb.mp3
  22 - Pr้lude No.22 - Op.28 No.22 - in Gm.mp3
  23 - Pr้lude No.23 - Op.28 No.23 - in F.mp3
  24 - Pr้lude No.24 - Op.28 No.24 - in Dm.mp3
  25 - Pr้lude No.26 - Op.P2 No.7 - in Ab (Pierre Wolf) (BI 86).mp3
  26 - Pr้lude No.25 - Op.45 - in C#m.mp3
  27 - Barcarolle - Op.60 - in F#.mp3
  28 - Bolero - Op.19 - in C,A.mp3
  29 - Bourr้e No.1 - Op.D2 No.1 - in G (BI 160a).mp3
  30 - Bourr้e No.2 - Op.D2 No.2 - in A (BI 160a).mp3
  31 - Op.posth.74 No.2 - Spring (Wiosna).mp3
  32 - Moderato - Op.P2 No.12 - in E (Feuille d'Album, Album Leaf) (BI 151).mp3
  33 - Fugue - Op.P3 No.2 - in Am (BI 144).mp3

Disc 11
  01 - Rondo - Op.1 - in Cm.mp3
  02 - Rondo เ la Mazurka - Op.5 - in F.mp3
  03 - Rondo - Op.16 - Eb.mp3
  04 - Rondo (for 2 pianos) - Op.posth.73a - in C (BI 26).mp3
  05 - Mazurka No.55 - Op.S1 No.2a - in G (BI 16).mp3
  06 - Mazurka No.56 - Op.S1 No.2b - in Bb (BI 16).mp3
  07 - Mazurka No.59 - Op.P2 No.1 - in Bb (BI 73).mp3
  08 - Mazurka No.61 - Op.P2 No.3 - in C (BI 82).mp3
  09 - Mazurka No.63 - Op.7 No.4 - in Ab (first version).mp3
  10 - Mazurka no.64 - Op.A1 No.1 - in D (Mazuerek) (BI 4).mp3
  11 - Variations brillantes - Op.12 - in Bb.mp3
  12 - Variations on a German Air - Op.P1 No.4 - in E (BI 14).mp3
  13 - Variations (No.6- Hexam้ron) on Bellini's 'I Puritani' - Op.S2 No.2 - in E (BI 113).mp3
  14 - Variations 'Souvenir de Paganini' - Op.P1 No.10 - in A (BI 37).mp3
  15 - Variations on a theme of Moore (piano 4 hands) - Op.P1 No.6 - in D (BI 12a).mp3

Disc 12
  01 - Scherzo No.1 - Op.20 - in Bm.mp3
  02 - Scherzo No.2 - Op.31 - in Bbm.mp3
  03 - Scherzo No.3 - Op.39 - in C#m.mp3
  04 - Scherzo No.4 - Op.54 - in E.mp3
  05 - Impromptu No.1 - Op.29 - in Ab.mp3
  06 - Impromptu No.2 - Op.36 - in F#.mp3
  07 - Impromptu No.3 - Op.51 - in Gb.mp3
  08 - Fantaisie-Impromptu - Op.posth.66 - in C#m (BI 87).mp3
  09 - Allegro de Concert - Op.46 - in A.mp3

Disc 13
  01 - Valse - Op.18 - in Eb (Grand Valse brillante).mp3
  02 - Valse - Op.34 No.1 - in Ab.mp3
  03 - Valse - Op.34 No.2 - in Am.mp3
  04 - Valse - Op.34 No.3 - in F.mp3
  05 - Valse - Op.42 - in Ab.mp3
  06 - Valse - Op.64 No.1 - in Db (Minute Waltz).mp3
  07 - Valse - Op.64 No.2 - in C#m.mp3
  08 - Valse - Op.64 No.3 - in Ab.mp3
  09 - Valse - Op.posth.69 No.1 - in Ab (L'adieu) (BI 95).mp3
  10 - Valse - Op.posth.69 No.2 - in Bm (BI 35).mp3
  11 - Valse - Op.posth.70 No.1 - in Gb (BI 92).mp3
  12 - Valse - Op.posth.70 No.2 - in Fm (BI 138).mp3
  13 - Valse - Op.posth.70 No.3 - in Db (BI 40).mp3
  14 - Valse - Op.P1 No.13 - in Ab (Emily Elsner) (BI 21).mp3
  15 - Valse - Op.P1 No.12 - in E (BI 44).mp3
  16 - Valse - Op.P1 No.15 - in Em (BI 56).mp3
  17 - Valse - Op.P2 No.11 - in Am (BI 150).mp3
  18 - Valse - Op.P2 No.10 - in Eb (Sostenuto) (BI 133).mp3
  19 - Valse - Op.P1 No.14 - in Eb (Emily Elsner) (BI 46).mp3
  20 - Contredanse - Op.A1 No.4 - in Gb (BI 17).mp3
  21 - ษcossaise - Op.posth.72 No.3a - in D.mp3
  22 - ษcossaise - Op.posth.72 No.3b - in G.mp3
  23 - ษcossaise - Op.posth.72 No.3c - in Db.mp3
  24 - Tarantelle - Op.43 - in Ab.mp3

Disc 14
  01 - Concerto for Piano and Orchestra No.1 - Op.11 - in Em - Allegro maestoso.mp3
  02 - Concerto for Piano and Orchestra No.1 - Op.11 - in Em - Romance- Larghetto.mp3
  03 - Concerto for Piano and Orchestra No.1 - Op.11 - in Em - Rondo- Vivace.mp3
  04 - Concerto for Piano and Orchestra No.2 - Op.21 - in Fm - Maestoso.mp3
  05 - Concerto for Piano and Orchestra No.2 - Op.21 - in Fm - Larghetto.mp3
  06 - Concerto for Piano and Orchestra No.2 - Op.21 - in Fm - Allegro vivace.mp3

Disc 15
  01 - Fantasia on Polish Airs - Op.13 - in A - Introduction- Largo non troppo.mp3
  02 - Fantasia on Polish Airs - Op.13 - in A - Air- Juz miesiac zaszedi- Andantino.mp3
  03 - Fantasia on Polish Airs - Op.13 - in A - Theme de Charles Kurpinski- Allegretto.mp3
  04 - Fantasia on Polish Airs - Op.13 - in A - Kujawiak- Vivace.mp3
  05 - Andante spianato et Grande Polonaise brillante - Op. 22 - Andante spianato - Allegro maestoso.mp3
  06 - Andante spianato et Grande Polonaise brillante - Op. 22 - Grande Polonaise brillante - Scherzo- Molto vivace.mp3
  07 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Introduction- Largo.mp3
  08 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Theme- Allegretto.mp3
  09 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Variation I - Brillante.mp3
  10 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Variation II - Veloce, ma accuratamente.mp3
  11 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Variation III - Sempre sostenuto.mp3
  12 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Variation IV - Con bravura.mp3
  13 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Variation V - Adagio- alla polacca.mp3
  14 - Rondo เ la Krakowiak - Op. 14 - in F - Introduction- Andantino quasi allegretto.mp3
 15 - Rondo เ la Krakowiak - Op. 14 - in F - Rondo- Allegro non troppo.mp3


Download in MP3 http://www.amazon.com/Chopin-Complete-Piano-Music-Frederic/dp/B00001NTN0/?_encoding=UTF8&s=aps&tag=adcd-20&linkCode=ur2&qid=1337021893&camp=1789&sr=1-3-catcorr&creative=9325
http://downloadinmp3player.blogspot.com/2012/05/fryderyk-chopin-chopin-complete-piano.html
Fryderyk Chopin
Chopin- Complete Piano Music- by Idil Biret (15 CD Box Set)
Disc 01
  01 - Ballade No.1 - Op.23 - in Gm.mp3
  02 - Ballade No.2 - Op.22 - in F.mp3
  03 - Ballade No.3 - Op.47 - in Ab.mp3
  04 - Ballade No.4 - Op.52 - in Fm.mp3
  05 - Berceuse - Op.57 - in Db.mp3
  06 - Trois Nouvelles ษtudes No.1 - Op.S2 No.3a - in Fm.mp3
  07 - Trois Nouvelles ษtudes No.2 - Op.S2 No.3b - in Ab.mp3
  08 - Trois Nouvelles ษtudes No.3 - Op.S2 No.3c - in Db.mp3
  09 - Fantaisie - Op.49 - in Fm.mp3
  10 - Galop Marquis - Op.P2 No.13 - in Ab.mp3
  11 - Largo (Klavierstck) - Op.P2 No.5 - in Eb (BI 109).mp3
  12 - Marche fun่bre - Op.posth.72 No.2 - in Cm.mp3
  13 - Cantabile - Op.P2 No.6 - in Bb (BI 84).mp3

Disc 02
  01 - ษtude No.1 - Op.10 No.1 - in C.mp3
  02 - ษtude No.2 - Op.10 No.2 - in Am.mp3
  03 - ษtude No.3 - Op.10 No.3 - in E (Tristesse, Sadness).mp3
  04 - ษtude No.4 - Op.10 No.4 - in C#m.mp3
  05 - ษtude No.5 - Op.10 No.5 - in Gb (Black Keys).mp3
  06 - ษtude No.6 - Op.10 No.6 - in Ebm.mp3
  07 - ษtude No.7 - Op.10 No.7 - in C.mp3
  08 - ษtude No.8 - Op.10 No.8 - in F.mp3
  09 - ษtude No.9 - Op.10 No.9 - in Fm.mp3
  10 - ษtude No.10 - Op.10 No.10 - in Ab.mp3
  11 - ษtude No.11 - Op.10 No.11 - in Eb.mp3
  12 - ษtude No.12 - Op.10 No.12 - in Cm (Revolutionary).mp3
  13 - ษtude No.13 - Op.25 No.1 - in Ab (Aeolian Harp).mp3
  14 - ษtude No.14 - Op.25 No.2 - in Fm.mp3
  15 - ษtude No.15 - Op.25 No.3 - in F.mp3
  16 - ษtude No.16 - Op.25 No.4 - in Am.mp3
  17 - ษtude No.17 - Op.25 No.5 - in Em.mp3
  18 - ษtude No.18 - Op.25 No.6 - in G#m.mp3
  19 - ษtude No.19 - Op.25 No.7 - in C#m.mp3
  20 - ษtude No.20 - Op.25 No.8 - in Db.mp3
  21 - ษtude No.21 - Op.25 No.9 - in Gb (Butterfly).mp3
  22 - ษtude No.22 - Op.25 No.10 - in Bm.mp3
  23 - ษtude No.23 - Op.25 No.11 - in Am (Winter Wind).mp3
  24 - ษtude No.24 - Op.25 No.12 - in Cm.mp3

Disc 03
  01 - Mazurka No.1 - Op.6 No.1 - in F#m.mp3
  02 - Mazurka No.2 - Op.6 No.2 - in C#m.mp3
  03 - Mazurka No.3 - Op.6 No.3 - in E.mp3
  04 - Mazurka No.4 - Op.6 No.4 - in Ebm.mp3
  05 - Mazurka No.5 - Op.7 No.1 - in Bb.mp3
  06 - Mazurka No.6 - Op.7 No.2 - in Am.mp3
  07 - Mazurka No.7 - Op.7 No.3 - in Fm.mp3
  08 - Mazurka No.8 - Op.7 No.4 - in Ab.mp3
  09 - Mazurka No.9 - Op.7 No.5 - in C.mp3
  10 - Mazurka No.10 - Op.17 No.1 - in Bb.mp3
  11 - Mazurka No.11 - Op.17 No.2 - in Em.mp3
  12 - Mazurka No.12 - Op.17 No.3 - in Ab.mp3
  13 - Mazurka No.13 - Op.17 No.4 - in Am.mp3
  14 - Mazurka No.14 - Op.24 No.1 - in Gm.mp3
  15 - Mazurka No.15 - Op.24 No.2 - in C.mp3
  16 - Mazurka No.16 - Op.24 No.3 - in Ab.mp3
  17 - Mazurka No.17 - Op.24 No.4 - in Bbm.mp3
  18 - Mazurka No.18 - Op.30 No.1 - in Cm.mp3
  19 - Mazurka No.19 - Op.30 No.2 - in Bm.mp3
  20 - Mazurka No.20 - Op.30 No.3 - in Db.mp3
  21 - Mazurka No.21 - Op.30 No.4 - in C#m.mp3
  22 - Mazurka No.22 - Op.33 No.1 - in G#m.mp3
  23 - Mazurka No.23 - Op.33 No.2 - in D.mp3
  24 - Mazurka No.24 - Op.33 No.3 - in C.mp3
  25 - Mazurka No.25 - Op.33 No.4 - in Bm.mp3
  26 - Mazurka No.26 - Op.41 No.1 - in C#m.mp3

Disc 04
  01 - Mazurka No.27 - Op.41 No.2 - in Em.mp3
  02 - Mazurka No.28 - Op.41 No.3 - in B.mp3
  03 - Mazurka No.29 - Op.41 No.4 - in Ab.mp3
  04 - Mazurka No.30 - Op.50 No.1 - in G.mp3
  05 - Mazurka No.31 - Op.50 No.2 - in Ab.mp3
  06 - Mazurka No.32 - Op.50 No.3 - in C#m.mp3
  07 - Mazurka No.33 - Op.56 No.1 - in B.mp3
  08 - Mazurka No.34 - Op.56 No.2 - in C.mp3
  09 - Mazurka No.35 - Op.56 No.3 - in Cm.mp3
  10 - Mazurka No.36 - Op.59 No.1 - in Am.mp3
  11 - Mazurka No.37 - Op.59 No.2 - in Ab.mp3
  12 - Mazurka No.38 - Op.59 No.3 - in F#m.mp3
  13 - Mazurka No.39 - Op.63 No.1 - in B.mp3
  14 - Mazurka No.40 - Op.63 No.2 - in Fm.mp3
  15 - Mazurka No.41 - Op.63 No.3 - in C#m.mp3
  16 - Mazurka No.42 - Op.posth.67 No.1 - in G.mp3
  17 - Mazurka No.43 - Op.posth.67 No.2 - in Gm.mp3
  18 - Mazurka No.44 - Op.posth.67 No.3 - in C.mp3
  19 - Mazurka No.45 - Op.posth.67 No.4 - in Am.mp3
  20 - Mazurka No.46 - Op.posth.68 No.1 - in C.mp3
  21 - Mazurka No.47 - Op.posth.68 No.2 - in Am.mp3
  22 - Mazurka No.48 - Op.posth.68 No.3 - in F.mp3
  23 - Mazurka No.49 - Op.posth.68 No.4 - in Fm.mp3
  24 - Mazurka No.50 - Op.S2 No.4 - in Am (Notre Temps) (BI 134).mp3
  25 - Mazurka No.51 - Op.S2 No.5 - in Am (ษmile Gaillard) (BI 140).mp3

Disc 05
  01 - Nocturne No.1 - Op.9 No.1 - in Bbm.mp3
  02 - Nocturne No.2 - Op.9 No.2 - in Eb.mp3
  03 - Nocturne No.3 - Op.9 No.3 - in B.mp3
  04 - Nocturne No.4 - Op.15 No.1 - in F.mp3
  05 - Nocturne No.5 - Op.15 No.2 - in F#.mp3
  06 - Nocturne No.6 - Op.15 No.3 - in Gm.mp3
  07 - Nocturne No.7 - Op.27 No.1 - in C#m.mp3
  08 - Nocturne No.8 - Op.27 No.2 - in Db.mp3
  09 - Nocturne No.9 - Op.32 No.1 - in B.mp3
  10 - Nocturne No.10 - Op.32 No.2 - in Ab.mp3
  11 - Nocturne No.21 - Op.P2 No.8 - in Cm (BI 108).mp3
  12 - Nocturne No.20 - Op.P1 No.16 - in C#m (BI 49).mp3

Disc 06
  01 - Nocturne No.11 - Op.37 No.1 - in Gm.mp3
  02 - Nocturne No.12 - Op.37 No.2 - in G.mp3
  03 - Nocturne No.13 - Op.48 No.1 - in Cm.mp3
  04 - Nocturne No.14 - Op.48 No.2 - in F#m.mp3
  05 - Nocturne No.15 - Op.55 No.1 - in Fm.mp3
  06 - Nocturne No.16 - Op.55 No.2 - in Eb.mp3
  07 - Nocturne No.17 - Op.62 No.1 - in B.mp3
  08 - Nocturne No.18 - Op.62 No.2 - in E.mp3
  09 - Nocturne No.19 - Op.posth.72 No.1 - in Em.mp3

Disc 07
  01 - Piano Sonata No.1 - Op.4 - in Cm - Allegro.mp3
  02 - Piano Sonata No.1 - Op.4 - in Cm - Menuetto.mp3
  03 - Piano Sonata No.1 - Op.4 - in Cm - Larghetto.mp3
  04 - Piano Sonata No.1 - Op.4 - in Cm - Finale- Presto.mp3
  05 - Piano Sonata No.2 - Op.35 - in Bbm - Grave- Doppio movimento.mp3
  06 - Piano Sonata No.2 - Op.35 - in Bbm - Scherzo.mp3
  07 - Piano Sonata No.2 - Op.35 - in Bbm - Marche fun่bre- Lento (Funeral March).mp3
  08 - Piano Sonata No.2 - Op.35 - in Bbm - Finale- Presto.mp3
  09 - Piano Sonata No.3 - Op.58 - in Bm - Allegro maestoso.mp3
  10 - Piano Sonata No.3 - Op.58 - in Bm - Scherzo- Molto vivace.mp3
  11 - Piano Sonata No.3 - Op.58 - in Bm - Largo.mp3
  12 - Piano Sonata No.3 - Op.58 - in Bm - Finale- Presto non tanto- Agitato.mp3

Disc 08
  01 - Polonaise - Op.26 No.1 - in C#m.mp3
  02 - Polonaise - Op.26 No.2 - in Ebm.mp3
  03 - Polonaise - Op.40 No.1 - in A (Military).mp3
  04 - Polonaise - Op.40 No.2 - in Cm.mp3
  05 - Polonaise - Op.44 - in F#m.mp3
  06 - Polonaise - Op.53 - in Ab (Heroic).mp3
  07 - Polonaise-Fantaisie - Op.61 - in Ab.mp3

Disc 09
  01 - Polonaise - Op.posth.71 No.1 - in Dm.mp3
  02 - Polonaise - Op.posth.71 No.2 - in Bb.mp3
  03 - Polonaise - Op.posth.71 No.3 - in Fm.mp3
  04 - Polonaise - Op.S1 No.1 - in Gm (BI 1).mp3
  05 - Polonaise - Op.P1 No.1 - in Bb (BI 3).mp3
  06 - Polonaise - Op.P1 No.2 - in Ab (BI 5).mp3
  07 - Polonaise - Op.P1 No.3 - in G#m (BI 6).mp3
  08 - Polonaise - Op.P1 No.5 - in Bbm (BI 13).mp3
  09 - Polonaise - Op.P1 No.8 - in Gb (BI 36).mp3
  10 - Andante spianato et Grande Polonaise brillante - Op. 22 - Andante spianato.mp3
  11 - Andante spianato et Grande Polonaise brillante - Op. 22 - Grande Polonaise brillante.mp3

Disc 10
  01 - Pr้lude No.1 - Op.28 No.1 - in C.mp3
  02 - Pr้lude No.2 - Op.28 No.2 - in Am.mp3
  03 - Pr้lude No.3 - Op.28 No.3 - in G.mp3
  04 - Pr้lude No.4 - Op.28 No.4 - in Em.mp3
  05 - Pr้lude No.5 - Op.28 No.5 - in D.mp3
  06 - Pr้lude No.6 - Op.28 No.6 - in Bm.mp3
  07 - Pr้lude No.7 - Op.28 No.7 - in A.mp3
  08 - Pr้lude No.8 - Op.28 No.8 - in F#m.mp3
  09 - Pr้lude No.9 - Op.28 No.9 - in E.mp3
  10 - Pr้lude No.10 - Op.28 No.10 - in C#m.mp3
  11 - Pr้lude No.11 - Op.28 No.11 - in B.mp3
  12 - Pr้lude No.12 - Op.28 No.12 - in G#m.mp3
  13 - Pr้lude No.13 - Op.28 No.13 - in F#.mp3
  14 - Pr้lude No.14 - Op.28 No.14 - in Ebm.mp3
  15 - Pr้lude No.15 - Op.28 No.15 - in Db (Raindrop).mp3
  16 - Pr้lude No.16 - Op.28 No.16 - in Bbm.mp3
  17 - Pr้lude No.17 - Op.28 No.17 - in Ab.mp3
  18 - Pr้lude No.18 - Op.28 No.18 - in Fm.mp3
  19 - Pr้lude No.19 - Op.28 No.19 - in Eb.mp3
  20 - Pr้lude No.20 - Op.28 No.20 - in Cm.mp3
  21 - Pr้lude No.21 - Op.28 No.21 - in Bb.mp3
  22 - Pr้lude No.22 - Op.28 No.22 - in Gm.mp3
  23 - Pr้lude No.23 - Op.28 No.23 - in F.mp3
  24 - Pr้lude No.24 - Op.28 No.24 - in Dm.mp3
  25 - Pr้lude No.26 - Op.P2 No.7 - in Ab (Pierre Wolf) (BI 86).mp3
  26 - Pr้lude No.25 - Op.45 - in C#m.mp3
  27 - Barcarolle - Op.60 - in F#.mp3
  28 - Bolero - Op.19 - in C,A.mp3
  29 - Bourr้e No.1 - Op.D2 No.1 - in G (BI 160a).mp3
  30 - Bourr้e No.2 - Op.D2 No.2 - in A (BI 160a).mp3
  31 - Op.posth.74 No.2 - Spring (Wiosna).mp3
  32 - Moderato - Op.P2 No.12 - in E (Feuille d'Album, Album Leaf) (BI 151).mp3
  33 - Fugue - Op.P3 No.2 - in Am (BI 144).mp3

Disc 11
  01 - Rondo - Op.1 - in Cm.mp3
  02 - Rondo เ la Mazurka - Op.5 - in F.mp3
  03 - Rondo - Op.16 - Eb.mp3
  04 - Rondo (for 2 pianos) - Op.posth.73a - in C (BI 26).mp3
  05 - Mazurka No.55 - Op.S1 No.2a - in G (BI 16).mp3
  06 - Mazurka No.56 - Op.S1 No.2b - in Bb (BI 16).mp3
  07 - Mazurka No.59 - Op.P2 No.1 - in Bb (BI 73).mp3
  08 - Mazurka No.61 - Op.P2 No.3 - in C (BI 82).mp3
  09 - Mazurka No.63 - Op.7 No.4 - in Ab (first version).mp3
  10 - Mazurka no.64 - Op.A1 No.1 - in D (Mazuerek) (BI 4).mp3
  11 - Variations brillantes - Op.12 - in Bb.mp3
  12 - Variations on a German Air - Op.P1 No.4 - in E (BI 14).mp3
  13 - Variations (No.6- Hexam้ron) on Bellini's 'I Puritani' - Op.S2 No.2 - in E (BI 113).mp3
  14 - Variations 'Souvenir de Paganini' - Op.P1 No.10 - in A (BI 37).mp3
  15 - Variations on a theme of Moore (piano 4 hands) - Op.P1 No.6 - in D (BI 12a).mp3

Disc 12
  01 - Scherzo No.1 - Op.20 - in Bm.mp3
  02 - Scherzo No.2 - Op.31 - in Bbm.mp3
  03 - Scherzo No.3 - Op.39 - in C#m.mp3
  04 - Scherzo No.4 - Op.54 - in E.mp3
  05 - Impromptu No.1 - Op.29 - in Ab.mp3
  06 - Impromptu No.2 - Op.36 - in F#.mp3
  07 - Impromptu No.3 - Op.51 - in Gb.mp3
  08 - Fantaisie-Impromptu - Op.posth.66 - in C#m (BI 87).mp3
  09 - Allegro de Concert - Op.46 - in A.mp3

Disc 13
  01 - Valse - Op.18 - in Eb (Grand Valse brillante).mp3
  02 - Valse - Op.34 No.1 - in Ab.mp3
  03 - Valse - Op.34 No.2 - in Am.mp3
  04 - Valse - Op.34 No.3 - in F.mp3
  05 - Valse - Op.42 - in Ab.mp3
  06 - Valse - Op.64 No.1 - in Db (Minute Waltz).mp3
  07 - Valse - Op.64 No.2 - in C#m.mp3
  08 - Valse - Op.64 No.3 - in Ab.mp3
  09 - Valse - Op.posth.69 No.1 - in Ab (L'adieu) (BI 95).mp3
  10 - Valse - Op.posth.69 No.2 - in Bm (BI 35).mp3
  11 - Valse - Op.posth.70 No.1 - in Gb (BI 92).mp3
  12 - Valse - Op.posth.70 No.2 - in Fm (BI 138).mp3
  13 - Valse - Op.posth.70 No.3 - in Db (BI 40).mp3
  14 - Valse - Op.P1 No.13 - in Ab (Emily Elsner) (BI 21).mp3
  15 - Valse - Op.P1 No.12 - in E (BI 44).mp3
  16 - Valse - Op.P1 No.15 - in Em (BI 56).mp3
  17 - Valse - Op.P2 No.11 - in Am (BI 150).mp3
  18 - Valse - Op.P2 No.10 - in Eb (Sostenuto) (BI 133).mp3
  19 - Valse - Op.P1 No.14 - in Eb (Emily Elsner) (BI 46).mp3
  20 - Contredanse - Op.A1 No.4 - in Gb (BI 17).mp3
  21 - ษcossaise - Op.posth.72 No.3a - in D.mp3
  22 - ษcossaise - Op.posth.72 No.3b - in G.mp3
  23 - ษcossaise - Op.posth.72 No.3c - in Db.mp3
  24 - Tarantelle - Op.43 - in Ab.mp3

Disc 14
  01 - Concerto for Piano and Orchestra No.1 - Op.11 - in Em - Allegro maestoso.mp3
  02 - Concerto for Piano and Orchestra No.1 - Op.11 - in Em - Romance- Larghetto.mp3
  03 - Concerto for Piano and Orchestra No.1 - Op.11 - in Em - Rondo- Vivace.mp3
  04 - Concerto for Piano and Orchestra No.2 - Op.21 - in Fm - Maestoso.mp3
  05 - Concerto for Piano and Orchestra No.2 - Op.21 - in Fm - Larghetto.mp3
  06 - Concerto for Piano and Orchestra No.2 - Op.21 - in Fm - Allegro vivace.mp3

Disc 15
  01 - Fantasia on Polish Airs - Op.13 - in A - Introduction- Largo non troppo.mp3
  02 - Fantasia on Polish Airs - Op.13 - in A - Air- Juz miesiac zaszedi- Andantino.mp3
  03 - Fantasia on Polish Airs - Op.13 - in A - Theme de Charles Kurpinski- Allegretto.mp3
  04 - Fantasia on Polish Airs - Op.13 - in A - Kujawiak- Vivace.mp3
  05 - Andante spianato et Grande Polonaise brillante - Op. 22 - Andante spianato - Allegro maestoso.mp3
  06 - Andante spianato et Grande Polonaise brillante - Op. 22 - Grande Polonaise brillante - Scherzo- Molto vivace.mp3
  07 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Introduction- Largo.mp3
  08 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Theme- Allegretto.mp3
  09 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Variation I - Brillante.mp3
  10 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Variation II - Veloce, ma accuratamente.mp3
  11 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Variation III

Fryderyk Chopin
Chopin- Complete Piano Music- by Idil Biret (15 CD Box Set)

Disc 01
  01 - Ballade No.1 - Op.23 - in Gm.mp3
  02 - Ballade No.2 - Op.22 - in F.mp3
  03 - Ballade No.3 - Op.47 - in Ab.mp3
  04 - Ballade No.4 - Op.52 - in Fm.mp3
  05 - Berceuse - Op.57 - in Db.mp3
  06 - Trois Nouvelles ษtudes No.1 - Op.S2 No.3a - in Fm.mp3
  07 - Trois Nouvelles ษtudes No.2 - Op.S2 No.3b - in Ab.mp3
  08 - Trois Nouvelles ษtudes No.3 - Op.S2 No.3c - in Db.mp3
  09 - Fantaisie - Op.49 - in Fm.mp3
  10 - Galop Marquis - Op.P2 No.13 - in Ab.mp3
  11 - Largo (Klavierstck) - Op.P2 No.5 - in Eb (BI 109).mp3
  12 - Marche fun่bre - Op.posth.72 No.2 - in Cm.mp3
  13 - Cantabile - Op.P2 No.6 - in Bb (BI 84).mp3

Disc 02
  01 - ษtude No.1 - Op.10 No.1 - in C.mp3
  02 - ษtude No.2 - Op.10 No.2 - in Am.mp3
  03 - ษtude No.3 - Op.10 No.3 - in E (Tristesse, Sadness).mp3
  04 - ษtude No.4 - Op.10 No.4 - in C#m.mp3
  05 - ษtude No.5 - Op.10 No.5 - in Gb (Black Keys).mp3
  06 - ษtude No.6 - Op.10 No.6 - in Ebm.mp3
  07 - ษtude No.7 - Op.10 No.7 - in C.mp3
  08 - ษtude No.8 - Op.10 No.8 - in F.mp3
  09 - ษtude No.9 - Op.10 No.9 - in Fm.mp3
  10 - ษtude No.10 - Op.10 No.10 - in Ab.mp3
  11 - ษtude No.11 - Op.10 No.11 - in Eb.mp3
  12 - ษtude No.12 - Op.10 No.12 - in Cm (Revolutionary).mp3
  13 - ษtude No.13 - Op.25 No.1 - in Ab (Aeolian Harp).mp3
  14 - ษtude No.14 - Op.25 No.2 - in Fm.mp3
  15 - ษtude No.15 - Op.25 No.3 - in F.mp3
  16 - ษtude No.16 - Op.25 No.4 - in Am.mp3
  17 - ษtude No.17 - Op.25 No.5 - in Em.mp3
  18 - ษtude No.18 - Op.25 No.6 - in G#m.mp3
  19 - ษtude No.19 - Op.25 No.7 - in C#m.mp3
  20 - ษtude No.20 - Op.25 No.8 - in Db.mp3
  21 - ษtude No.21 - Op.25 No.9 - in Gb (Butterfly).mp3
  22 - ษtude No.22 - Op.25 No.10 - in Bm.mp3
  23 - ษtude No.23 - Op.25 No.11 - in Am (Winter Wind).mp3
  24 - ษtude No.24 - Op.25 No.12 - in Cm.mp3

Disc 03
  01 - Mazurka No.1 - Op.6 No.1 - in F#m.mp3
  02 - Mazurka No.2 - Op.6 No.2 - in C#m.mp3
  03 - Mazurka No.3 - Op.6 No.3 - in E.mp3
  04 - Mazurka No.4 - Op.6 No.4 - in Ebm.mp3
  05 - Mazurka No.5 - Op.7 No.1 - in Bb.mp3
  06 - Mazurka No.6 - Op.7 No.2 - in Am.mp3
  07 - Mazurka No.7 - Op.7 No.3 - in Fm.mp3
  08 - Mazurka No.8 - Op.7 No.4 - in Ab.mp3
  09 - Mazurka No.9 - Op.7 No.5 - in C.mp3
  10 - Mazurka No.10 - Op.17 No.1 - in Bb.mp3
  11 - Mazurka No.11 - Op.17 No.2 - in Em.mp3
  12 - Mazurka No.12 - Op.17 No.3 - in Ab.mp3
  13 - Mazurka No.13 - Op.17 No.4 - in Am.mp3
  14 - Mazurka No.14 - Op.24 No.1 - in Gm.mp3
  15 - Mazurka No.15 - Op.24 No.2 - in C.mp3
  16 - Mazurka No.16 - Op.24 No.3 - in Ab.mp3
  17 - Mazurka No.17 - Op.24 No.4 - in Bbm.mp3
  18 - Mazurka No.18 - Op.30 No.1 - in Cm.mp3
  19 - Mazurka No.19 - Op.30 No.2 - in Bm.mp3
  20 - Mazurka No.20 - Op.30 No.3 - in Db.mp3
  21 - Mazurka No.21 - Op.30 No.4 - in C#m.mp3
  22 - Mazurka No.22 - Op.33 No.1 - in G#m.mp3
  23 - Mazurka No.23 - Op.33 No.2 - in D.mp3
  24 - Mazurka No.24 - Op.33 No.3 - in C.mp3
  25 - Mazurka No.25 - Op.33 No.4 - in Bm.mp3
  26 - Mazurka No.26 - Op.41 No.1 - in C#m.mp3

Disc 04
  01 - Mazurka No.27 - Op.41 No.2 - in Em.mp3
  02 - Mazurka No.28 - Op.41 No.3 - in B.mp3
  03 - Mazurka No.29 - Op.41 No.4 - in Ab.mp3
  04 - Mazurka No.30 - Op.50 No.1 - in G.mp3
  05 - Mazurka No.31 - Op.50 No.2 - in Ab.mp3
  06 - Mazurka No.32 - Op.50 No.3 - in C#m.mp3
  07 - Mazurka No.33 - Op.56 No.1 - in B.mp3
  08 - Mazurka No.34 - Op.56 No.2 - in C.mp3
  09 - Mazurka No.35 - Op.56 No.3 - in Cm.mp3
  10 - Mazurka No.36 - Op.59 No.1 - in Am.mp3
  11 - Mazurka No.37 - Op.59 No.2 - in Ab.mp3
  12 - Mazurka No.38 - Op.59 No.3 - in F#m.mp3
  13 - Mazurka No.39 - Op.63 No.1 - in B.mp3
  14 - Mazurka No.40 - Op.63 No.2 - in Fm.mp3
  15 - Mazurka No.41 - Op.63 No.3 - in C#m.mp3
  16 - Mazurka No.42 - Op.posth.67 No.1 - in G.mp3
  17 - Mazurka No.43 - Op.posth.67 No.2 - in Gm.mp3
  18 - Mazurka No.44 - Op.posth.67 No.3 - in C.mp3
  19 - Mazurka No.45 - Op.posth.67 No.4 - in Am.mp3
  20 - Mazurka No.46 - Op.posth.68 No.1 - in C.mp3
  21 - Mazurka No.47 - Op.posth.68 No.2 - in Am.mp3
  22 - Mazurka No.48 - Op.posth.68 No.3 - in F.mp3
  23 - Mazurka No.49 - Op.posth.68 No.4 - in Fm.mp3
  24 - Mazurka No.50 - Op.S2 No.4 - in Am (Notre Temps) (BI 134).mp3
  25 - Mazurka No.51 - Op.S2 No.5 - in Am (ษmile Gaillard) (BI 140).mp3

Disc 05
  01 - Nocturne No.1 - Op.9 No.1 - in Bbm.mp3
  02 - Nocturne No.2 - Op.9 No.2 - in Eb.mp3
  03 - Nocturne No.3 - Op.9 No.3 - in B.mp3
  04 - Nocturne No.4 - Op.15 No.1 - in F.mp3
  05 - Nocturne No.5 - Op.15 No.2 - in F#.mp3
  06 - Nocturne No.6 - Op.15 No.3 - in Gm.mp3
  07 - Nocturne No.7 - Op.27 No.1 - in C#m.mp3
  08 - Nocturne No.8 - Op.27 No.2 - in Db.mp3
  09 - Nocturne No.9 - Op.32 No.1 - in B.mp3
  10 - Nocturne No.10 - Op.32 No.2 - in Ab.mp3
  11 - Nocturne No.21 - Op.P2 No.8 - in Cm (BI 108).mp3
  12 - Nocturne No.20 - Op.P1 No.16 - in C#m (BI 49).mp3

Disc 06
  01 - Nocturne No.11 - Op.37 No.1 - in Gm.mp3
  02 - Nocturne No.12 - Op.37 No.2 - in G.mp3
  03 - Nocturne No.13 - Op.48 No.1 - in Cm.mp3
  04 - Nocturne No.14 - Op.48 No.2 - in F#m.mp3
  05 - Nocturne No.15 - Op.55 No.1 - in Fm.mp3
  06 - Nocturne No.16 - Op.55 No.2 - in Eb.mp3
  07 - Nocturne No.17 - Op.62 No.1 - in B.mp3
  08 - Nocturne No.18 - Op.62 No.2 - in E.mp3
  09 - Nocturne No.19 - Op.posth.72 No.1 - in Em.mp3

Disc 07
  01 - Piano Sonata No.1 - Op.4 - in Cm - Allegro.mp3
  02 - Piano Sonata No.1 - Op.4 - in Cm - Menuetto.mp3
  03 - Piano Sonata No.1 - Op.4 - in Cm - Larghetto.mp3
  04 - Piano Sonata No.1 - Op.4 - in Cm - Finale- Presto.mp3
  05 - Piano Sonata No.2 - Op.35 - in Bbm - Grave- Doppio movimento.mp3
  06 - Piano Sonata No.2 - Op.35 - in Bbm - Scherzo.mp3
  07 - Piano Sonata No.2 - Op.35 - in Bbm - Marche fun่bre- Lento (Funeral March).mp3
  08 - Piano Sonata No.2 - Op.35 - in Bbm - Finale- Presto.mp3
  09 - Piano Sonata No.3 - Op.58 - in Bm - Allegro maestoso.mp3
  10 - Piano Sonata No.3 - Op.58 - in Bm - Scherzo- Molto vivace.mp3
  11 - Piano Sonata No.3 - Op.58 - in Bm - Largo.mp3
  12 - Piano Sonata No.3 - Op.58 - in Bm - Finale- Presto non tanto- Agitato.mp3

Disc 08
  01 - Polonaise - Op.26 No.1 - in C#m.mp3
  02 - Polonaise - Op.26 No.2 - in Ebm.mp3
  03 - Polonaise - Op.40 No.1 - in A (Military).mp3
  04 - Polonaise - Op.40 No.2 - in Cm.mp3
  05 - Polonaise - Op.44 - in F#m.mp3
  06 - Polonaise - Op.53 - in Ab (Heroic).mp3
  07 - Polonaise-Fantaisie - Op.61 - in Ab.mp3

Disc 09
  01 - Polonaise - Op.posth.71 No.1 - in Dm.mp3
  02 - Polonaise - Op.posth.71 No.2 - in Bb.mp3
  03 - Polonaise - Op.posth.71 No.3 - in Fm.mp3
  04 - Polonaise - Op.S1 No.1 - in Gm (BI 1).mp3
  05 - Polonaise - Op.P1 No.1 - in Bb (BI 3).mp3
  06 - Polonaise - Op.P1 No.2 - in Ab (BI 5).mp3
  07 - Polonaise - Op.P1 No.3 - in G#m (BI 6).mp3
  08 - Polonaise - Op.P1 No.5 - in Bbm (BI 13).mp3
  09 - Polonaise - Op.P1 No.8 - in Gb (BI 36).mp3
  10 - Andante spianato et Grande Polonaise brillante - Op. 22 - Andante spianato.mp3
  11 - Andante spianato et Grande Polonaise brillante - Op. 22 - Grande Polonaise brillante.mp3

Disc 10
  01 - Pr้lude No.1 - Op.28 No.1 - in C.mp3
  02 - Pr้lude No.2 - Op.28 No.2 - in Am.mp3
  03 - Pr้lude No.3 - Op.28 No.3 - in G.mp3
  04 - Pr้lude No.4 - Op.28 No.4 - in Em.mp3
  05 - Pr้lude No.5 - Op.28 No.5 - in D.mp3
  06 - Pr้lude No.6 - Op.28 No.6 - in Bm.mp3
  07 - Pr้lude No.7 - Op.28 No.7 - in A.mp3
  08 - Pr้lude No.8 - Op.28 No.8 - in F#m.mp3
  09 - Pr้lude No.9 - Op.28 No.9 - in E.mp3
  10 - Pr้lude No.10 - Op.28 No.10 - in C#m.mp3
  11 - Pr้lude No.11 - Op.28 No.11 - in B.mp3
  12 - Pr้lude No.12 - Op.28 No.12 - in G#m.mp3
  13 - Pr้lude No.13 - Op.28 No.13 - in F#.mp3
  14 - Pr้lude No.14 - Op.28 No.14 - in Ebm.mp3
  15 - Pr้lude No.15 - Op.28 No.15 - in Db (Raindrop).mp3
  16 - Pr้lude No.16 - Op.28 No.16 - in Bbm.mp3
  17 - Pr้lude No.17 - Op.28 No.17 - in Ab.mp3
  18 - Pr้lude No.18 - Op.28 No.18 - in Fm.mp3
  19 - Pr้lude No.19 - Op.28 No.19 - in Eb.mp3
  20 - Pr้lude No.20 - Op.28 No.20 - in Cm.mp3
  21 - Pr้lude No.21 - Op.28 No.21 - in Bb.mp3
  22 - Pr้lude No.22 - Op.28 No.22 - in Gm.mp3
  23 - Pr้lude No.23 - Op.28 No.23 - in F.mp3
  24 - Pr้lude No.24 - Op.28 No.24 - in Dm.mp3
  25 - Pr้lude No.26 - Op.P2 No.7 - in Ab (Pierre Wolf) (BI 86).mp3
  26 - Pr้lude No.25 - Op.45 - in C#m.mp3
  27 - Barcarolle - Op.60 - in F#.mp3
  28 - Bolero - Op.19 - in C,A.mp3
  29 - Bourr้e No.1 - Op.D2 No.1 - in G (BI 160a).mp3
  30 - Bourr้e No.2 - Op.D2 No.2 - in A (BI 160a).mp3
  31 - Op.posth.74 No.2 - Spring (Wiosna).mp3
  32 - Moderato - Op.P2 No.12 - in E (Feuille d'Album, Album Leaf) (BI 151).mp3
  33 - Fugue - Op.P3 No.2 - in Am (BI 144).mp3

Disc 11
  01 - Rondo - Op.1 - in Cm.mp3
  02 - Rondo เ la Mazurka - Op.5 - in F.mp3
  03 - Rondo - Op.16 - Eb.mp3
  04 - Rondo (for 2 pianos) - Op.posth.73a - in C (BI 26).mp3
  05 - Mazurka No.55 - Op.S1 No.2a - in G (BI 16).mp3
  06 - Mazurka No.56 - Op.S1 No.2b - in Bb (BI 16).mp3
  07 - Mazurka No.59 - Op.P2 No.1 - in Bb (BI 73).mp3
  08 - Mazurka No.61 - Op.P2 No.3 - in C (BI 82).mp3
  09 - Mazurka No.63 - Op.7 No.4 - in Ab (first version).mp3
  10 - Mazurka no.64 - Op.A1 No.1 - in D (Mazuerek) (BI 4).mp3
  11 - Variations brillantes - Op.12 - in Bb.mp3
  12 - Variations on a German Air - Op.P1 No.4 - in E (BI 14).mp3
  13 - Variations (No.6- Hexam้ron) on Bellini's 'I Puritani' - Op.S2 No.2 - in E (BI 113).mp3
  14 - Variations 'Souvenir de Paganini' - Op.P1 No.10 - in A (BI 37).mp3
  15 - Variations on a theme of Moore (piano 4 hands) - Op.P1 No.6 - in D (BI 12a).mp3

Disc 12
  01 - Scherzo No.1 - Op.20 - in Bm.mp3
  02 - Scherzo No.2 - Op.31 - in Bbm.mp3
  03 - Scherzo No.3 - Op.39 - in C#m.mp3
  04 - Scherzo No.4 - Op.54 - in E.mp3
  05 - Impromptu No.1 - Op.29 - in Ab.mp3
  06 - Impromptu No.2 - Op.36 - in F#.mp3
  07 - Impromptu No.3 - Op.51 - in Gb.mp3
  08 - Fantaisie-Impromptu - Op.posth.66 - in C#m (BI 87).mp3
  09 - Allegro de Concert - Op.46 - in A.mp3

Disc 13
  01 - Valse - Op.18 - in Eb (Grand Valse brillante).mp3
  02 - Valse - Op.34 No.1 - in Ab.mp3
  03 - Valse - Op.34 No.2 - in Am.mp3
  04 - Valse - Op.34 No.3 - in F.mp3
  05 - Valse - Op.42 - in Ab.mp3
  06 - Valse - Op.64 No.1 - in Db (Minute Waltz).mp3
  07 - Valse - Op.64 No.2 - in C#m.mp3
  08 - Valse - Op.64 No.3 - in Ab.mp3
  09 - Valse - Op.posth.69 No.1 - in Ab (L'adieu) (BI 95).mp3
  10 - Valse - Op.posth.69 No.2 - in Bm (BI 35).mp3
  11 - Valse - Op.posth.70 No.1 - in Gb (BI 92).mp3
  12 - Valse - Op.posth.70 No.2 - in Fm (BI 138).mp3
  13 - Valse - Op.posth.70 No.3 - in Db (BI 40).mp3
  14 - Valse - Op.P1 No.13 - in Ab (Emily Elsner) (BI 21).mp3
  15 - Valse - Op.P1 No.12 - in E (BI 44).mp3
  16 - Valse - Op.P1 No.15 - in Em (BI 56).mp3
  17 - Valse - Op.P2 No.11 - in Am (BI 150).mp3
  18 - Valse - Op.P2 No.10 - in Eb (Sostenuto) (BI 133).mp3
  19 - Valse - Op.P1 No.14 - in Eb (Emily Elsner) (BI 46).mp3
  20 - Contredanse - Op.A1 No.4 - in Gb (BI 17).mp3
  21 - ษcossaise - Op.posth.72 No.3a - in D.mp3
  22 - ษcossaise - Op.posth.72 No.3b - in G.mp3
  23 - ษcossaise - Op.posth.72 No.3c - in Db.mp3
  24 - Tarantelle - Op.43 - in Ab.mp3

Disc 14
  01 - Concerto for Piano and Orchestra No.1 - Op.11 - in Em - Allegro maestoso.mp3
  02 - Concerto for Piano and Orchestra No.1 - Op.11 - in Em - Romance- Larghetto.mp3
  03 - Concerto for Piano and Orchestra No.1 - Op.11 - in Em - Rondo- Vivace.mp3
  04 - Concerto for Piano and Orchestra No.2 - Op.21 - in Fm - Maestoso.mp3
  05 - Concerto for Piano and Orchestra No.2 - Op.21 - in Fm - Larghetto.mp3
  06 - Concerto for Piano and Orchestra No.2 - Op.21 - in Fm - Allegro vivace.mp3

Disc 15
  01 - Fantasia on Polish Airs - Op.13 - in A - Introduction- Largo non troppo.mp3
  02 - Fantasia on Polish Airs - Op.13 - in A - Air- Juz miesiac zaszedi- Andantino.mp3
  03 - Fantasia on Polish Airs - Op.13 - in A - Theme de Charles Kurpinski- Allegretto.mp3
  04 - Fantasia on Polish Airs - Op.13 - in A - Kujawiak- Vivace.mp3
  05 - Andante spianato et Grande Polonaise brillante - Op. 22 - Andante spianato - Allegro maestoso.mp3
  06 - Andante spianato et Grande Polonaise brillante - Op. 22 - Grande Polonaise brillante - Scherzo- Molto vivace.mp3
  07 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Introduction- Largo.mp3
  08 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Theme- Allegretto.mp3
  09 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Variation I - Brillante.mp3
  10 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Variation II - Veloce, ma accuratamente.mp3
  11 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Variation III - Sempre sostenuto.mp3
  12 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Variation IV - Con bravura.mp3
  13 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Variation V - Adagio- alla polacca.mp3
  14 - Rondo เ la Krakowiak - Op. 14 - in F - Introduction- Andantino quasi allegretto.mp3
  15 - Rondo เ la Krakowiak - Op. 14 - in F - Rondo- Allegro non troppo.mp3

http://www.amazon.com/s/?_encoding=UTF8&tag=adcd-20&linkCode=ur2&camp=1789&creative=9325&field-keywords=Fryderyk%20Chopin&url=search-alias%3Daps Sempre sostenuto.mp3
  12 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Variation IV - Con bravura.mp3
  13 - Variations on 'La ci darem la mano' from Mozart's Don Giovanni - Op.2 - in Bb - Variation V - Adagio- alla polacca.mp3
  14 - Rondo เ la Krakowiak - Op. 14 - in F - Introduction- Andantino quasi allegretto.mp3
  15 - Rondo เ la Krakowiak - Op. 14 - in F - Rondo- Allegro non troppo.mp3

http://www.amazon.com/s/?_encoding=UTF8&tag=adcd-20&linkCode=ur2&camp=1789&creative=9325&field-keywords=Fryderyk%20Chopin&url=search-alias%3Daps


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Customers Who Bought This Item Also Bought